W związku z koniecznością rozszerzenia celów i pól działalności Stowarzyszenia Christophoros, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 18 grudnia podjęto szereg ustaleń i zmian statutowych.

Dotychczasowe władze stowarzyszenia oddały się do dyspozycji Walnego Zgromadzenia, które przyjęło ich dymisję. W wyniku głosowań na prezesa naszego stowarzyszenia wybrano ponownie Krzysztofa Ciułę.

Do zmian doszło w zarządzie Christophorosa. W jego skład obok prezesa weszli Jolanta Bannach, Piotr Górski i Mirosław Nowacki.

Nowy jest także skład komisji rewizyjnej. Jej przewodniczącą została wybrana Beata Lewalska. Pozostali członkowie to Robert Gniado i Piotr Strzyżewski.

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia, wszyscy zebrani członkowie stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

12 + 13 =