Zabezpieczenie techniczne, współpraca ze sponsorami i mediami, pomoc policji a nawet… łódka. To kwestie, które poruszyliśmy na spotkaniu roboczym w związku z organizacją zawodów Super Enduro.

26 czerwca odbyło się spotkanie robocze stowarzyszenia Chritophoros poświęcone kwestii organizowanych przez nas rund Pucharu Polski i Mistrzostw Polski w Super Enduro. Zawody te odbędą się 11 i 12 sierpnia.

Im bliżej terminu zawodów tym bardziej jasnego kształtu nabierają wszystkie kwestie organizacyjne jakie ciążą na naszym stowarzyszeniu. W czasie spotkania poruszono więc sposoby rozwiązania m.in. takich zadań jak: pozyskanie sponsorów, współpracy z mediami, przeprowadzenia ewentualnej transmisji telewizyjnej czy też tak prozaicznej materii jak organizacja toalet i umywalek dla zawodników i kibiców.

– Musimy myśleć o wszystkim, żeby nie pojawiło się stwierdzenie, które czasem pada na takich zawodach, że od strony organizacyjnej były one klapą – mówili zgodnie uczestnicy spotkania. Dlatego też podkreślali jak ważne jest zaplanowanie technicznej strony przedsięwzięcia. – Mamy m.in. zadeklarowane wsparcie ze strony klubu motocyklowego „Orzeł” – wyjaśniał Mieszko Gotkowski, wiceprezes Christophorosa. – Ale, aby wszystko dobrze zagrało potrzebujemy 25 osób do pomocy przy obsłudze zawodów – dodawał.

W czasie spotkania poruszono również kwestie współpracy z policją i strażą pożarną, sprawy związane z reklamą i banerami, a także co dla nas szczególnie ważne sprawy ewangelizacyjne. – Do dopięcia pozostaje jedynie kwestia, w którym miejscu odbędzie się Msza Święta, z kolei koncert uwielbienia będzie dla uczestników dużą niespodzianką gdyż odbędzie się on na łódce – wyjaśnia Andrzej Michalczyk, wiceprezes Christophorosa.

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

7 + 15 =