Chcesz zorganizować spotkanie o charakterze ewangelizacyjnym? Nie wiesz jak zdobyć na nie środki? Pomożemy.

Nasze stowarzyszenie od początku istnienia ma zdefiniowany charyzmat głoszenie Chrystusa poprzez pracę i finanse, biblijną edukację w tym zakresie oraz podejmowanie działań w tych obszarach.

Dostrzegamy potrzebę profesjonalnego, etycznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wspierania finansowego działań ewangelizacyjnych.

Z tego powodu otwarci jesteśmy na współpracę w tym zakresie.

Jeżeli chcesz zorganizować wydarzenie ewangelizacyjne to możesz zwrócić się do nas o pomoc w zbiórce niezbędnych środków na adres: zarzad@christophoros.org.pl

Prosimy o uwzględnienie w treści korespondencji następujących informacji:

  1. Opis wydarzenia, miejsce i data
  2. Czy jest zgoda lokalnych władz kościelnych
  3. Potrzebne wsparcie (kwota)
  4. Na jakie cele będzie przeznaczone
  5. Jakimi środkami własnymi dysponujecie

W naszych działaniach dużą wagę przykładamy do słów świętego Benedykta – Ora et labora. Dlatego wierzymy, że dzięki naszej wspólnej modlitwie i wytężonej pracy Bóg może wesprzeć nasze działania, podobnie jak wtedy gdy uboga wdowa zwróciła się do proroka Elizeusza. (2 Krl 4. 1-7)

Niech Pan Bóg błogosławi Ci w podejmowanych działaniach!

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

12 + 4 =