Stowarzyszenie, które w swoim programie ma za zadanie niesienie Chrystusa we wszystkie dziedziny życia, nie może milczeć, kiedy ktoś głosi całkowite wykluczenie Chrystusa.

Komentuje Piotr Strzyżewski, ekspert stowarzyszenia Christophoros.

Program partii Wiosna zaprezentowany przez Roberta Biedronia jest w moim odczuciu pogardliwe wobec Polski, Polaków i Kościoła. Już samo rozpoczęcie przemówienia od słynnych słów „ zmiany oblicza tej ziemi” którą wszyscy pamiętamy z przemówienia Jana Pawła II, nie może się kojarzyć z niczym innym jak parodią i karykaturą, tego tak znaczącego dla naszego narodu przemówienia.

Jako stowarzyszenie, które w swoim programie i nawet w swojej nazwie ma za zadanie niesienie Chrystusa we wszystkie dziedziny życia, nie możemy milczeć kiedy ktoś głosi całkowite wykluczenie Chrystusa z naszej pracy, naszego środowiska i najbliższego otoczenia.

Atak na Kościół budzi poważne wątpliwości wobec tej nowej partii. Wszyscy pamiętamy doskonale takich aktywistów z systemu socjalistycznego, którym Kościół przeszkadzał w tworzeniu „nowego świata”. Szczęśliwie tamten system upadł, a Chrystus trwa.

Nasz sprzeciw musi budzić także nawoływanie kobiet do zabijania własnych dzieci do 12 tygodnia ciąży, głoszone pod płaszczykiem „praw kobiet”. Ten z postulatów pana Biedronia jest nie do przyjęcia dla Nas jako Stowarzyszenia, ale też dla wszystkich katolików. Jednocześnie szef Wiosny zapomniał o naturalnych i kodeksowych prawach dzieci nienarodzonych do życia.

Kolejnym postulatem, który budzi sprzeciw jest likwidacja klauzuli sumienia. Jednym zdaniem można powiedzieć, że partia Biedronia chce odrzeć Polaków z sumienia.

Jednocześnie jednym z najważniejszych postulatów partii Wiosna jest zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami. Co ciekawe nie wspomniał ani słowem, że jest to wbrew obecnej konstytucji, którą wcześniej określił „ukochaną”.

To nowe ugrupowanie proklamując walkę z Kościołem, nie proponuje jednak nic w zamian. Usuwając w swoich postulatach cywilizację łacińską, nie przedstawia żadnej alternatywy zastąpienia jej innymi wartościami.

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

12 + 15 =