Duszpasterstwo Przedsiębiorców

Jako Stowarzyszenie Christophoros angażujemy się w inicjatywy leżące na styku pomiędzy Słowem i Prawem Bożym, a naszą codziennością w pracy, czy prowadzonym biznesie. I właśnie z myślą o chrześcijańskich przedsiębiorcach organizujemy systematycznie comiesięczne konferencje, na których zgłębiamy wielowiekową naukę kościoła w tym szczególnym ujęciu.

We współpracy z Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT, który jest autorem programowym, poznajemy jak być przedsiębiorcą, jakiego chciałby mieć w swojej winnicy nasz Pan – Jezus Chrystus. Jak wskazuje też nazwa cyklu tych wydarzeń, punktem centralnym wokół którego skupia się cała idea, jest „talent”, który otrzymaliśmy od Boga, i którego nie wolno nam zmarnować. Dążymy więc do nieustannego rozwoju, mając stale przed sobą cel i zadanie jakie wszyscy otrzymaliśmy – pomnażania talentów i niedopuszczenie do ich zakopania.

Poruszane na spotkaniach wątki staramy się przedstawiać w sposób jak najbardziej praktyczny, łatwy do zaadoptowania i zastosowania. Uciekamy natomiast od abstrakcyjnych i teoretycznych rozważań, dzięki czemu zyskujemy dynamiczną i atrakcyjną w odbiorze formę przekazu. Stałym punktem konferencji dla przedsiębiorców TALENT jest networking – specjalny czas sprzyjający poznaniu ciekawych ludzi i zawiązaniu nowych kontaktów, nie tylko w wymiarze biznesowym. Kawa, herbata, czy poczęstunek, zapewniony przez organizatorów, tworzą ku temu odpowiednią atmosferę.

Wartością dodaną spotkań TALENT jest też możliwość budowania sieci rekomendacji.

W czasach nieskrępowanego dostępu do wszelkich usług, towarów i dużej konkurencji, niełatwo jest dobrze wybrać. Bywa, że obawa przed nierzetelnością, wypływająca ze złych doświadczeń, jest paraliżująca. Dlatego możliwość oparcia się na zaufaniu, mającym swe źródło w wyznawaniu wspólnych wartości i wierze, jest silnym argumentem i może być ważnym czynnikiem decydującym o wyborze. Dobrą więc tradycją staje się wzajemne polecanie swoich firm, w pełnym poczuciu odpowiedzialności za te rekomendacje.

Najbliższe spotkanie odbędzie się:

Elbląg, xx xxx 2018 r.
xxx,
ul. xxxxx,
godz. xx:xx

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

13 + 13 =