W tych umowach franki szwajcarskie nie miały zastosowania w obrocie z klientami, ponieważ klienci nigdy ich nie otrzymali na swój rachunek.

Komentuje Piotr Strzyżewski, stowarzyszenie Christophoros.

Zapisy w umowach dotyczące umów zawieranych we frankach szwajcarskich okazały się nielegalne. Ustaliły to już sądy w 2014 roku. Najprościej mówiąc banki wpisywała klientom do umowy nielegalne postanowienia (tzw. zapisy abuzywne), które tych klientów nie obowiązują. Należałoby więc upomnieć się o swoje pieniądze, które klienci wpłacali bankowi bez podstawy prawnej w umowie.

Każdy klient pilnujący swoich interesów powinien zażądać od banku wykonywania umowy bez przeliczeń na franki, oczywiście, jeśli trzeba, to z pomocą sądów powszechnych. Banki odmawiając realizacji umów bez zapisów abuzywnych utraciły reputacje jako instytucje zaufania publicznego. Z pomocą klientom idzie prawo unijne zawarte w dyrektywie 93/13/CCE, a także wiele orzeczeń TSUE, które są wystarczające aby uznać praktyki banków za nielegalne.

Obecna linia orzecznicza jest dość jednoznaczna za sprawą wielu pozytywnych wyroków Sądów powszechnych i Uchwał Sądu Najwyższego.

Jedną z bardzo istotnych uchwał Sądu Najwyższego (sygnatura III CZP 29/17) jest uchwała wydana w składzie 7 sędziów stanowiąca, iż umowa badana jest na chwilę jej podpisania i nie istotne są zdarzenia, które poza tą chwilę wykraczają, a późniejsze w szczególności. Tak więc kursy ustalane przez bank po zawarciu umowy nie mają żadnego znaczenia, ponieważ były zastosowane długo po podpisaniu umowy. Dotyczy to również aneksów podpisanych później do poszczególnych umów, które nie naprawiają ich wadliwości. Sąd stwierdził że w istocie takiej możliwości nie ma.

Na uwagę zasługuje fakt że franki szwajcarskie nie miały zastosowania w obrocie z klientami, ponieważ klienci nigdy ich nie otrzymali na swój rachunek. Takie organy jak UOKiK i Komisja Nadzoru Finansowego nie wypełniając swoich ustawowych zadań, pozwoliły na bezprawne działania banków.

W efekcie „pseudofrankowiczom” pozostaje droga sądowa do odfrankowienia umów kredytowych.

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

7 + 13 =