Jałmużna kieruje naszą uwagę i serce w stronę Chrystusa i jeżeli każdą ofiarę traktujesz jako podarunek Jezusowi przybliżasz się ku Bogu. Dawanie jest kształtowaniem charakteru pozbawionego egoizmu.

Komentarz Roberta Gniado, Stowarzyszenie Christophoros.

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, który najczęściej służy do rezygnacji z własnych codziennych przyjemności i przyzwyczajeń. Często także skłania nas do deklaracji nowych postanowień.

Często sam odmawiałem sobie jakichś przyjemności np. codziennej kawy z ciastkiem. Ale zadałem sobie pytanie – czy to jest istotą przezywania okresu postu? Czy to nie jest trochę mielizna życia i należy z niej zejść?

Okres postu może być wspaniałą okazją, początkiem do postanowienia dawania jałmużny. Rezygnuję, tak. Ale przekazuję innym.

Twój post, Twoje postanowienie ma trochę zaboleć. Oczywiście nie w sensie fizycznym, czy pod wpływem przymusu, ale w radości serca. Pismo uczy nas: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz.20,35). Możesz się o tym przekonać tylko wtedy, gdy sam podejmiesz taką praktykę, nie oczekując nic w zamian.

W dzisiejszym czytaniu mowa jest o tym, abyśmy strzegli się przed wykonywaniem pobożnych uczynków na pokaz, przed ludźmi, nawiązując m.in. do jałmużny: „Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” (Mt 6,1-4).

Ten fragment mówi o tym właśnie, że dając otrzymasz wielokrotnie więcej od Boga, pod warunkiem kiedy jałmużna jest szczera i ponosisz pewną „stratę” świadomie i w miłości.

Pamiętać warto, że dawanie jest nie tylko obowiązkiem chrześcijanina, ale przede wszystkim przywilejem oraz powinno być osobiste i pochodzić z odłożonych kwot. Jałmużna kieruje naszą uwagę i serce w stronę Chrystusa i jeżeli każdą ofiarę traktujesz jako podarunek Jezusowi przybliżasz się ku Bogu. Dawanie jest kształtowaniem charakteru pozbawionego egoizmu.

Dawanie, jałmużna, dziesięcina i dzielenie się jest jednym z aspektów wolności finansowej. Również Biblia proponuje Tobie zasmakowanie takiej wolności.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, Co Bóg sądzi na temat pieniędzy i zarządzania nimi, przyjdź do nas na „Biblijny kurs o finansach”.

 

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

10 + 7 =