„Przedsiębiorca zawsze działa pod presją.” – słyszymy często. Ale czy tak właśnie musi być?

Na to pytanie odpowiada Paweł Hermanowicz – ekspert Stowarzyszenia Christophoros.

Według najnowszych badań do kompetencji menedżerskich najważniejszych w chwili obecnej, zalicza się: umiejętność działania pod presją, nadawanie priorytetów zadaniom oraz zdolność podejmowania decyzji.

W badaniu tym od razu widoczna jest na pierwszym miejscu umiejętność działania pod presją. Zastanówmy się więc dlaczego ta właśnie kompetencja została wskazana jako najważniejsza?

Moim zdaniem, popartym doświadczeniem trenerskim głównym powodem tego jest fakt, że przedsiębiorcy nie potrafią działać proaktywnie, nie mają umiejętności jak planować zadania, którym obszarom nadawać priorytety, w efekcie mają trudność w podejmowaniu przemyślnych, racjonalnych decyzji.

Z tego powodu ich bieżące zarządzanie jest w zasadzie reakcją na zdarzenia, które się dzieją, będące konsekwencja zaniechań i nie trzymania się planów.

Na prowadzonych warsztatach nazywamy takie działania GASZENIEM POŻARÓW.

Prawda jest taka, że zawsze pewna część działań menadżera będzie dotyczyła sytuacji nagłych, które trudno było przewidzieć i to jest zrozumiale. W zarządzaniu proaktywnym chodzi jednak o to, by potrafić zawczasu przewidzieć, zaplanować i nadać kierunek działaniom, tak by odwrócić ten trend. Idealna jest proporcja podziału czasu na: 75 proc. działania proaktywne, uprzednio właściwie zaplanowane i realizowane oraz 25 proc na działania „Pilne i Ważne”.

Przywołane na wstępie badanie pokazuje jak jest obecnie. Skuteczne programy rozwojowe pomagają wydobyć z siebie te pozostałe kompetencje.

Często słyszę, że działanie pod presją nakręca ludzi do działania. Czują się kompetentni w akcji w warunkach presji czasu i innych czynników. Doskonale to rozumiem, ponieważ sam tak pracowałem przez wiele lat. Takie działanie staje się nawykiem i trudno nawet wyobrazić sobie, że moje zarządzanie firmą może wyglądać inaczej.

Jeżeli jednak zastanowimy się jednak ile kosztuje taka postawa, nie tylko czasu, energii, ale także pieniędzy, może warto zainwestować w rozwój tych kompetencji, oczywiście także działania pod presją.

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

15 + 6 =