Biskup elbląski otrzymał sprawozdanie z rocznej działalności naszego stowarzyszenia.

W ten wtorek (26 lutego) mieliśmy okazję przekazać ks. biskupowi Jackowi Jezierskiemu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Christophoros w roku 2018.

W dokumencie szczegółowo przedstawiliśmy jakie inicjatywy, wydarzenia i przedsięwzięcia udało nam się podjąć w minionym roku.

Staraliśmy się także oszacować do jakiej liczby osób udało nam się dotrzeć z przesłaniem Ewangelii.

Na koniec poprosiliśmy także księdza biskupa o modlitwę i błogosławieństwo dla działalności naszego stowarzyszenia. Jesteśmy katolikami i liczymy, że w przyszłości zapracujemy na miano katolickiego stowarzyszenia.

– Chcę wyraźnie powiedzieć – dziękuję Wam wszystkim za Waszą pracę, wsparcie, modlitwę i dary pieniężne. Bez Was ta ogromna praca nie byłaby możliwa – zwraca się do wszystkich członków stowarzyszenia, Krzysztof Ciuła, prezes Christophorosa. – Dziękuję dobremu Bogu, za dar możliwości głoszenia Jego chwały! – dodaje.

Zapraszamy do kontaktu

Stowarzyszenie Christophoros
ul. Bożego Ciała 10
82-300 Elbląg
tel. 533 821 287 Jolanta Bannach (wiceprezes)
e-mail: kontakt@christophoros.org.pl

nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7803 4780

6 + 7 =